Baza wiedzy
Serwis Lauda Audio > zamawianie części > Baza wiedzy

Szukaj w bazie wiedzy:


Zasady zgłaszania napraw

Rozwiązanie

Zasady zgłaszania napraw RMA

wyłącznie poprzez formularz na stronie: http://rma.lauda-audio.pl/

 1. Naprawa gwarancyjna:
  1. Prawo do reklamacji przysługuje klientom Lauda-Audio, których towar jest objęty okresem gwarancyjnym, a którzy potwierdzą jego pochodzenie poprzez okazanie dokumentu sprzedaży wystawionego przez Lauda-Audio.
  2. Wszystkie podmioty spełniające powyższy warunek mogą zgłosić reklamację za pomocą formularza RMA. Zasadność zgłoszenia jest weryfikowana przez serwis po otrzymaniu sprzętu.
  3. Po wysłaniu zgłoszenia RMA, zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wraz ze wszystkimi akcesoriami na serwis Lauda Audio znajdujący się pod adresem:
   Lauda Audio - Serwis
   Żaglowa 2
   80-560 Gdańsk
  4. Przesyłki należy nadawać we własnym zakresie. Po uznaniu reklamacji w ramach zwrotu kosztów przesyłki otrzymają Państwo zwrot kosztów przesyłki do naszego serwisu w wysokości 15 zł netto.
  5. Przesyłki odsyłane po naprawach gwarancyjnych będą nadal realizowane na koszt Lauda-Audio.
  6. Zgłaszający ma obowiązek spakować paczkę zgodnie z "zasadami pakowania przesyłek" zamieszczonymi w tym regulaminie oraz dołączyć do przesyłki kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną(jeśli była wydana).
  7. W wypadku kiedy zgłaszający nie spełnił powyższych wymogów, jego reklamacja może zostać odrzucona lub wstrzymana do momentu wyjaśnienia wątpliwości.
  8. Czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do serwisu (dzień doręczenia jest dniem zerowym). Odbiór przesyłki od kuriera nie jest równoznaczny z doręczeniem jej do serwisu. Czas naprawy może się wydłużyć z powodu oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, lub gdy naprawa tego wymaga. O przedłużeniu terminu naprawy serwis poinformuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
  9. Zgłaszający ma obowiązek przed nadaniem paczki do serwisu, umieścić na niej w widocznym miejscu etykietę z numerem reklamacji (RMA). Brak etykiety na paczce może skutkować odmówieniem jej przyjęcia w serwisie. Czas reklamacji może zostać wydłużony ponad 14 dni roboczych o okres potrzebny na ustalenie numeru RMA przesłanego sprzętu.
 2. Naprawa pogwarancyjna:
  1. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są odpłatnie. W celu otrzymania przybliżonego kosztu naprawy należy skontaktować się z serwisem Lauda-Audio. Koszt ostateczny naprawy zostanie określony po dostarczeniu sprzętu do serwisu.
  2. Zgłaszający naprawę pogwarancyjną ma obowiązek dostarczyć reklamowany sprzęt na własny koszt i odpowiedzialność do serwisu Lauda Audio.
  3. Serwis nie ma określonego czasu na naprawę pogwarancyjną. Czas naprawy może się wydłużyć z powodu oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, lub gdy naprawa tego wymaga.
  4. Zgłaszający ma obowiązek przed nadaniem paczki do serwisu, umieścić na niej w widocznym miejscu etykietę z numerem naprawy pogwarancyjnej (RMA). Brak etykiety na paczce może skutkować odmówieniem jej przyjęcia w serwisie. Rozpoczęcie naprawy może zostać przesunięte do momentu ustalenie numeru RMA przesłanego sprzętu.
  5. Po otrzymaniu sprzętu serwis wyda ekspertyzę i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu ustalenia specyfikacji naprawy i ostatecznych kosztów. Naprawa odbywa się po zaakceptowaniu kosztów przez zgłaszającego, a odesłanie naprawionego sprzętu następuje po uregulowaniu należności.
  6. Każdy klient zgłaszający naprawę płatną, akceptuje powyższe ustalenia.
 
Czy ten artykuł był pomocny? tak / nie
Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 4
Kategoria: Knowledgebase
Ocena (Głosy): Ocena artykułu 3.7/5.0 (3)

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies