zamawianie części
Serwis Lauda Audio > zamawianie części


Zarejestruj nową sprawę

Wyślij nową sprawę do obsługi


Pokaż szczegóły istniejącej sprawy

Pokaż szczegóły swojej wcześniejszej sprawy


Zgłoszenie Reklamacji

Zgłoś swój sprzęt do naprawy gwarancyjnej lub naprawy płatnej

 
 Szukaj w bazie wiedzy: 

Baza wiedzy

» Najpopularniejsze artykuły w bazie wiedzy:
 

» Pokaż całą bazę wiedzy

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna która ma siedzibę w Sopocie przy ul. Leśnej 15a/1 , 81-876 Sopot

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów obsługi klienta, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  https://lauda-audio.pl/polityka-prywatnosci.html


 

 

 

Panel obsługi

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies